Rosa Mateu et Anna Ferrer

Rosa Mateu - soprano Anna Ferrer - piano

Biographie


Rosa Mateu - soprano

Anna Ferrer - piano